Tonkatsu

Tonkatsu

6.00

maiale panato con salsa

Categoria: